Boje

Naučite nazive različitih boja na engleskom, uključujući i nijanse boja.

what colour is it? koje je ovo boje?
white bijela
yellow žuta
orange narančasta
pink roza
red crvena
brown smeđa
green zelena
blue plava
purple ljubičasta
grey ili gray siva
black crna
silver ili silver-coloured srebrna ili srebrno-obojena
gold ili gold-coloured zlatna ili zlatno-obojena
multicoloured šarena

Nijanse boja

light brown svjetlo smeđa
light green svjetlo zelena
light blue svjetlo plava
dark brown tamno smeđa
dark green tamno zelena
dark blue tamno plava
bright red žarko crvena
bright green žarko zelena
bright blue žarko plava
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play