Vrijeme

Ovo su neki od engleskih izraza vezani za vrijeme.

Jedinice vremena

second sekunda
minute minuta
hour sat
day dan
week tjedan
fortnight dva tjedna
month mjesec
year godina
decade desetljeće
century stoljeće
weekend vikend
leap year prijestupna godina

Doba dana

morning jutro
afternoon popodne
evening večer
night ili night time noć ili noćno doba
midday ili noon podne ili sredina dana
midnight ponoć
dawn zora
dusk sumrak
sunrise izlazak sunca
sunset zalazak sunca

Druge riječi vezane za vrijeme

now sad
then tada
immediately ili straight away odmah ili istog trenutka
soon uskoro
earlier ranije
later kasnije

Učestalost

never nikada
rarely rijetko
occasionally povremeno
sometimes ponekad
often ili frequently često ili učestalo
usually ili normally obično ili normalno
always uvijek
every day ili daily svaki dan ili dnevno
every week ili weekly svaki tjedan iili tjedno
every month ili monthly svaki mjesec ili mjesečno
every year ili yearly svake godine ili godišnje
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play