Dani u tjednu

Naučite kako reći nazive dana u tjednu na portugalskom. Imajte na umu da se dani u tjednu ne pišu velikim početnim slovom.

Que dia é hoje?Koji je danas dan?
segunda-feiraponedjeljak
terça-feirautorak
quarta-feirasrijeda
quinta-feiračetvrtak
sexta-feirapetak
sábadosubota
domingonedjelja
na segunda-feirau ponedjeljak
na terça-feirau utorak
na quarta-feirau srijedu
na quinta-feirau četvrtak
na sexta-feirau petak
no sábadou subotu
no domingou nedjelju
todas as segundas-feirassvaki ponedjeljak ili ponedjeljkom
todas as terças-feirassvaki utorak ili utorkom
todas as quartas-feirassvake srijede ili srijedom
todas as quintas-feirassvaki četvrtak ili četvrtkom
todas as sextas-feirassvaki petak ili petkom
todos os sábadossvake subote ili subotom
todos os domingossvake nedjelje ili nedjeljom
às segundas-feirassvaki ponedjeljak ili ponedjeljkom
às terças-feirassvaki utorak ili utorkom
às quartas-feirassvake srijede ili srijedom
às quintas-feirassvaki četvrtak ili četvrtkom
às sextas-feirassvaki petak ili petkom
aos sábadossvake subote ili subotom
aos domingossvake nedjelje ili nedjeljom
sound

Zvuk je dostupan za kompletan portugalski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.