Ova web stranica sadrži veliku količinu materijala koji će vam pomoći pri učenju portugalskog jezika. Naučite neke osnovne fraze, proširite vokabular, ili pronađite jezičnog partnera s kojim ćete vježbati.

O portugalskom jeziku

Portugalskim se služi više od 200 milijuna ljudi širom svijeta te je riječ o službenom jeziku Portugala, Brazila, Mozambiquea, Angole i pojedinih bivših portugalskih kolonija.

To je romanski jezik koji se razvio iz latinskog, te dijeli mnogo zajedničkih gramatičkih elemenata s drugim romanskim jezicima kao što su španjolski, talijanski i francuski.

Okrug Ribeira, Porto, Portugal
Okrug Ribeira, Porto, Portugal

Dakle, zašto učiti portugalski jezik?

Putovanje
Portugalski je svjetski jezik te je osobito koristan putnicima u Portugalu, Brazilu i dijelovima subsaharske Afrike.

Književnost
Portugalski posjeduje bogatu književnu tradiciju izvedenu iz brojnih djela portugalskih i brazilskih autora koja je moguće najviše cijeniti na originalnom jeziku.

Posao
Ukoliko govorite portugalski, to će biti velika prednost u sklapanju poslova u bilo kojoj zemlji u kojoj se koristi spomenuti jezik.

Drugi jezici