Zdravlje

Ove engleske fraze vam mogu biti korisne kada razgovarate o svom zdravlju.

Opisivanje simptoma

what's the matter? u čemu je problem?
I'm not feeling well ne osjećam se dobro
I'm not feeling very well ne osjećam se jako dobro
I feel ill osjećam se loše
I feel sick slabo mi je
I've cut myself porezao/porezala sam se
I've got a headache imam glavobolju
I've got a splitting headache imam užasnu glavobolju
I'm not well nisam dobro
I've got flu imam gripu
I'm going to be sick mislim da će mi biti slabo
I've been sick bilo mi je slabo
I've got a pain in my … imam bolove u …
neck vratu
my … are hurting bole me …
feet noge
knees koljena
my back hurts leđa me bole

Ostale korisne fraze

have you got any …? imate li …?
painkillers analgetik
paracetamol paracetamol
aspirin aspirin
plasters gips
how are you feeling? kako se osjećate?
are you feeling alright? osjećate li se dobro?
are you feeling any better? osjećate li se imalo bolje?
I hope you feel better soon nadam se da ćete se uskoro osjećati bolje
get well soon! brzo ozdravite!
I need to see a doctor trebam vidjeti doktora
I think you should go and see a doctor mislim da trebate ići posjetiti doktora
do you know a good …? znate li dobrog …?
doctor doktora
dentist zubara
do you know where there's an all-night chemists? znate li gdje je dežurna ljekarna?
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play