Muzeji i galerije

Fraze u ovoj sekciji bi vam trebale pomoći da uživate u posjećivanju muzeja i galerija.

Pri dolasku

how much is it to get in? koliko se plaća karta?
is there an admission charge? plaća li se ulazak?
only for the exhibition samo za izložbu
what time do you close? u koje vrijeme zatvarate?
the museum's closed on Mondays muzej je zatvoren ponedjeljkom
can I take photographs? mogu li fotografirati?
would you like an audio-guide? želite li audio-vodič?
are there any guided tours today? imate li kakve organizirane ture danas?
what time does the next guided tour start? kada iduća organizirana tura počinje?
where's the cloakroom? gdje se nalazi garderoba?
we have to leave our bags in the cloakroom moramo ostaviti svoje torbe u garderobi
do you have a plan of the museum? imate li plan muzeja?

Unutar muzeja ili galerije

who's this painting by? tko je ovo naslikao?
this museum's got a very good collection of … ovaj muzej ima jako dobru kolekciju …
oil paintings ulja na platnu
watercolours akvarela
portraits portreta
landscapes pejzaža
sculptures skulptura
ancient artifacts drevnih artefakata
pottery keramike
do you like …? sviđa li ti se …?
modern art moderna umjetnost
classical paintings klasična umjetnost
impressionist paintings impresionistička umjetnost

Stvari koje ćete možda vidjeti

Free admission Besplatan ulaz
No photography Zabranjeno fotografiranje
Cloakroom Garderoba
Café Kafić
Gift shop Suvenirnica
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj