Za vrijeme boravka

Ovo su neke od stvari koje biste možda željeli pitati tijekom boravka u vašem hotelu, kao i neke od fraza koje će vam pomoći da riješite bilo koji problem.

my room number's … moj broj sobe je …
215 215
could I have a wake-up call at seven o'clock? mogu li naručiti poziv za buđenje u sedam sati?
where do we have breakfast? gdje imamo doručak?
where's the restaurant? gdje je restoran?
could you please call me a taxi? možete li nazvati taxi, molim vas?
do you lock the front door at night? zaključavate li prednja vrata noću?
if you come back after midnight, you'll need to ring the bell ako se vratite nakon ponoći, morat ćete pozvoniti na zvono
I'll be back around ten o'clock vratit ću se oko deset sati
could I see your key, please? mogu li vidjeti vaš ključ, molim?
are there any laundry facilities? postoji li koja praonica?
what time do I need to check out? kada se moram odjaviti?
would it be possible to have a late check-out? da li je moguće kasno se odjaviti?

Problemi

the key doesn't work ključ ne radi
there isn't any hot water nema tople vode
the room's too … soba je previše …
hot topla
cold hladna
noisy bučna
the … doesn't work … ne radi
heating grijanje
shower tuš
television televizija
one of the lights isn't working jedno svjetlo ne radi
there's no … nema …
toilet paper toaletnog papira
soap sapuna
shampoo šampona
could I have a towel, please? mogu li dobiti ručnik, molim?
could I have an extra blanket? mogu li dobiti još jednu dekicu?
my room's not been made up moja soba nije pospremljena
could you please change the sheets? možete li promijeniti plahte, molim?
I've lost my room key izgubio/izgubila sam ključ sobe

Stvari koje ćete možda vidjeti

Do not disturb Ne smetaj
Please make up room Pospremite sobu, molim
Lift out of order Lift ne radi
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj