Odjava

Ove fraze na engleskom će biti korisne kada se budete odjavljivali iz hotela.

I'd like to check out želim se odjaviti
I'd like to pay my bill, please želim platiti račun, molim
I think there's a mistake in this bill mislim da je greška na ovom računu
how would you like to pay? kako želite platiti?
I'll pay … platiti ću …
by credit card kreditnom karticom
in cash gotovinom
have you used the minibar? jeste li koristili minibar?
we haven't used the minibar nismo koristili minibar
could we have some help bringing our luggage down? možete li nam pomoći sa donošenjem prtljage dolje?
do you have anywhere we could leave our luggage? imate li koje mjesto na kojem bismo mogli ostaviti svoju prtljagu?
could I have a receipt, please? mogu li dobiti račun, molim?
could you please call me a taxi? možete li mi pozvati taxi, molim?
I hope you had an enjoyable stay nadam se da ste imali ugodan boravak
I've really enjoyed my stay zaista sam uživao/uživala u boravku
we've really enjoyed our stay zaista smo uživali u boravku
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play