Slobodno vrijeme i zabava

Ove fraze će vam pomoći pri donošenju odluke o tome koja mjesta posjetiti tijekom boravka.

where's the …? gdje je …?
cinema kino
theatre kazalište
art gallery galerija
museum muzej
concert hall koncertna dvorana
stadium stadion
do you want to go out tonight? želiš li izaći večeras?
let's go to … idemo u/na …
the pub pub
the cinema kino
the theatre kazalište
a concert koncert
a nightclub noćni klub
what's on at the …? što je na programu u …?
cinema kinu
theatre kazalištu
is there anything good on? prikazuje li se nešto dobro?
shall we go …? idemo …?
swimming plivati
skating klizati
bowling kuglati
shall we go for a walk? idemo u šetnju?
shall we go for a bike ride? idemo voziti bicikl?
excuse me, could you take a photo for me? oprostite, možete li me slikati?
excuse me, could you take a photo for us? oprostite, možete li nas slikati?
I'd like to hire a bike želim iznajmiti bicikl
I'd like to hire a canoe želim iznajmiti kanu
it's a beautiful view pogled je predivan
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play