Putovanje brodom

Ovdje se nalaze neki od izraza koje ćete možda koristiti ukoliko putujete brodom, kao i neki znakovi koje ćete možda vidjeti.

Proces rezervacije

what time's the next boat to …? u koje vrijeme je iduću brod za …?
Calais Calais
I'd like a … cabin želim … kabinu
two-berth dvokrevetnu
four-berth četverokrevetnu
we don't need a cabin ne treba nam kabina
I'd like a ticket for a car and two passengers želim kartu za auto i dva putnika
I'd like a ticket for a foot passenger želim kartu za putnika-pješaka
how long does the crossing take? koliko dugo traje prijelaz?
what time does the ferry arrive in …? u koje vrijeme dolazi trajekt u …?
Stockholm Stockholm
how soon before the departure time do we have to arrive? koliko ranije prije polaska trebamo doći?

Na brodu

where's the information desk? gdje je pult sa informacijama?
where's cabin number …? gdje je kabina broj …?
258 258
which deck's the … on? na kojoj palubi je …?
buffet bife
restaurant restoran
bar bar
shop trgovina
cinema kino
bureau de change mjenjačnica
I feel seasick osjećam se slabo
the sea's very rough more je jako uzburkano
the sea's quite calm more je prilično mirno
all car passengers, please make your way down to the car decks for disembarkation svi putnici s automobilom, molimo spustite se na palubu za iskrcavanje s automobilima
we will be arriving in port in approximately 30 minutes' time stići ćemo u luku za otprilike 30 minuta
please vacate your cabins molimo napustite svoje kabine

Stvari koje ćete možda vidjeti

Cabin Kabina
Deck Paluba
Stairs Stepenice
Information Informacije
Restaurant Restoran
Cinema Kino
Shop Trgovina
Lifejackets Prsluci za spašavanje
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj