Putovanje avionom

Ovdje se nalaze neke od osnovnih fraza koje ćete trebati tijekom putovanja avionom i neki znakovi koje ćete vidjeti na aerodromu.

Prijava

I've come to collect my tickets došao/došla sam podignuti svoje karte
I booked on the internet rezervirao/rezervirala sam na Internetu
do you have your booking reference? imate li broj rezervacije?
your passport and ticket, please vašu putovnicu i kartu, molim
here's my booking reference ovo je moj broj rezervacije
where are you flying to? gdje letite?
did you pack your bags yourself? da li ste sami spakirali torbe?
has anyone had access to your bags in the meantime? da li je netko imao pristup vašim torbama u međuvremenu?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? da li imate tekućinu ili oštre predmete u ručnoj prtljazi?
how many bags are you checking in? koliko torbi prijavljujete?
could I see your hand baggage, please? mogu li vidjeti vašu ručnu prtljagu, molim?
do I need to check this in or can I take it with me? moram li ovo prijaviti ili mogu uzeti sa sobom?
you'll need to check that in morate to prijaviti
there's an excess baggage charge of … cijena dodatne prtljage iznosi …
£30 £30
would you like a window or an aisle seat? želite li sjedalo uz prozor ili uz prolaz?
enjoy your flight! uživajte u letu!
where can I get a trolley? gdje mogu dobiti kolica?

Osiguranje

are you carrying any liquids? nosite li ikakvu tekućinu?
could you take off your …, please? možete li skinuti svoj/svoje …, molim?
coat kaput
shoes cipele
belt remen
could you put any metallic objects into the tray, please? možete li staviti bilo koje metalne objekte u posudu, molim?
please empty your pockets molim ispraznite svoje džepove
please take your laptop out of its case molim izvadite laptop iz torbe
I'm afraid you can't take that through bojim se da ne možete proći s tim

U salonu

what's the flight number? koji je broj leta?
which gate do we need? koji izlaz trebamo?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 posljedni poziv za putnika Smitha koji putuje u Miami, molim odmah nastavite prema izlazu broj 32
the flight's been delayed let kasni
the flight's been cancelled let je otkazan
we'd like to apologise for the delay ispričavamo se zbog kašnjenja
could I see your passport and boarding card, please? mogu li vidjeti vašu putovnicu i propusnicu, molim?

U avionu

what's your seat number? koji je broj vašeg sjedala?
could you please put that in the overhead locker? možete li staviti to u ormarić iznad?
please pay attention to this short safety demonstration molimo obratite pažnju na ovu kratku sigurnosnu demonstraciju
please turn off all mobile phones and electronic devices molimo isključite sve mobilne telefone i elektroničke naprave
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kapetan je isključio znak za stavljanje pojasa
how long does the flight take? koliko traje let?
would you like any food or refreshments? želite li hranu ili piće?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kapetan je uključio znak za stavljanje pojasa
we'll be landing in about fifteen minutes sletit ćemo za otprilike petnaest minuta
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position molimo stavite pojas i vratite svoje sjedalo u uspravan položaj
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off molimo ostanite u svoj sjedalu dok avion u potpunosti ne stane i dok se znak za stavljanje pojasa ne ugasi
the local time is … lokalno vrijeme je …
9.34pm 9.34 navečer

Stvari koje ćete možda vidjeti

Short stay (skraćeno od Short stay car park) Kratko zadržavanje
Long stay (skraćeno od Long stay car park) Dugo zadržavanje
Arrivals Dolasci
Departures Odlasci
International check-in Međunarodna prijava
International departures Međunarodni odlasci
Domestic flights Domaći letovi
Toilets Toalet
Information Informacije
Ticket offices Ured za prodaju karata
Lockers Ormarići
Payphones Govornice
Restaurant Restoran
Check-in closes 40 minutes before departure Prijava se zatvara 40 minuta prije polaska
Gates 1-32 Izlazi 1-32
Tax free shopping Kupovina oslobođena poreza
Duty free shopping Duty free kupovina
Transfers Transferi
Flight connections Veze između letova
Baggage reclaim Povrat prtljage
Passport control Kontrola putovnica
Customs Carina
Taxis Taxi
Car hire Najam automobila
Departures board Tabela polazaka
Check-in open Prijava otvorena
Go to Gate ... Idite na izlaz …
Delayed Kašnjenje
Cancelled Otkazan
Now boarding Ukrcaj u tijeku
Last call Posljednji poziv
Gate closing Zatvaranje izlaza
Gate closed Izlaz zatvoren
Departed Avion je poletio
Arrivals board Tabela dolazaka
Expected 23:25 Očekuje se u 23:25
Landed 09:52 Sletio u 09:52
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj