Kod optičara

Ukoliko vam trebaju usluge optičara, ovo su neke od fraza koje ćete čuti i trebati koristiti.

do you offer free eye tests? nudite li besplatno testiranje očiju?
I'd like to have an eye test, please želim testiranje očiju, molim
I need a new … trebam nove/novu …
pair of glasses naočale
pair of reading glasses naočale za čitanje
glasses' case futrolu za naočale
could I order some more contact lenses? mogu li naručiti još kontaktnih leća?
the frame on these glasses is broken okvir ovih naočala je razbijen
can you repair it? možete li ih popraviti?
do you sell sunglasses? prodajete li sunčane naočale?
how much are these designer frames? koliko su ovi dizajnirani okviri?
my eyesight's getting worse moj vid se pogoršava
do you wear contact lenses? nosite li kontaktne leće?
are you short-sighted or long-sighted? jeste li kratkovidni ili dalekovidni?
could you read out the letters on the chart, starting at the top? možete li pročitati slova na tablici, počevši od vrha?
could you close your left eye, and read this with your right? možete li zatvoriti lijevo oko i pročitati ovo sa desnim?
do you do hearing tests? radite li testove sluha?
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play