Kod zubara

Ukoliko zatrebate posjetiti zubara tijekom vašeg boravka, neke od ovih fraza će vam biti potrebne.

Na prijemu

can I make an appointment to see the …? mogu li zakazati termin kod …?
dentist zubara
hygienist higijenista
I'd like a check-up želim sistematski pregled
please take a seat molim sjednite
would you like to come through? želite li proći?

Pregled zuba

when did you last visit the dentist? kada ste posljednji put posjetili zubara?
have you had any problems? jeste li imali kakvih problema?
I've got toothache imam zubobolju
one of my fillings has come out jedno od punjenja je iscurilo
I've chipped a tooth okrhnuo/okrhnula sam zub
I'd like a clean and polish, please želim čišćenje i poliranje, molim
can you open your mouth, please? možete li otvoriti usta, molim?
a little wider, please malo šire, molim
I'm going to give you an x-ray napravit ću rendgen
you've got a bit of decay in this one ovaj vam malo truli
you've got an abscess imate absces

Liječenje zuba

you need two fillings trebate dva punjenja
I'm going to have to take this tooth out morat ću izvaditi ovaj zub
do you want to have a crown fitted? želite li staviti krunicu na zub?
I'm going to give you an injection dat ću vam injekciju
let me know if you feel any pain recite mi ako vas nešto boli
would you like to rinse your mouth out? želite li isprati usta?
you should make an appointment with the hygienist trebali biste zakazati termin kod higijeničara
how much will it cost? koliko će koštati?
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play