Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na talijanskom.

nordsjever
nord-estsjeveroistok
estistok
sud-estjugoistok
sudjug
sud-ovestjugozapad
ovestzapad
nord-ovestsjeverozapad

Druge korisne riječi

mappakarta
bussolakompas
leggere una bussolačitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan talijanski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.