U restoranu

Ovo su neke engleske riječi koje mogu biti korisne u restoranu.

bar šank
chef kuhar
booking ili reservation bukiranje ili rezervacija
breakfast doručak
dinner večera
lunch ručak
menu cjenik
restaurant restoran
waiter konobar
waitress konobarica
wine list vinska karta
starter predjelo
main course glavno jelo
dessert desert
bill račun
service usluga
service charge cijena usluge
tip napojnica
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play