Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na engleskom.

northsjever
northeastsjeveroistok
eastistok
southeastjugoistok
southjug
southwestjugozapad
westzapad
northwestsjeverozapad

Druge korisne riječi

mapkarta
compasskompas
to read a compassčitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.