Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na engleskom.

north sjever
northeast sjeveroistok
east istok
southeast jugoistok
south jug
southwest jugozapad
west zapad
northwest sjeverozapad

Druge korisne riječi

map karta
compass kompas
to read a compass čitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play