Jezici

Ovo su engleski nazivi različitih jezika. Imajte na umu da se neki nazivi jezika pišu sa velikim početnim slovom na engleskom.

Afrikaans afrički
Albanian albanski
Arabic arapski
Azerbaijani ili Azeri azerbejdžanski
Basque baskijski
Belarusian bjeloruski
Bengali benglaski
Bosnian bosanski
Bulgarian bugarski
Cantonese kantonski
Catalan katalonski
Chinese ili Mandarin Chinese kineski ili mandarinski
Croatian hrvatski
Czech češki
Danish danski
Dutch (poznat u Belgiji kao Flemish) nizozemski
English engleski
Estonian estonski
Filipino filipinski
Finnish finski
French francuski
Georgian gruzijski
German njemački
Greek grčki
Gujarati gudžaratski
Hebrew hebrejski
Hindi hindu
Hungarian mađarski
Icelandic islandski
Indonesian indonezijski
Irish irski
Italian talijanski
Japanese japanski
Kazakh kazaški
Khmer ili Cambodian khmerski ili kambodžanski
Korean korejski
Lao laoski
Latin latinski
Latvian latvijski
Lithuanian litvanski
Malay malajski
Marathi marathi
Mongolian mongolski
Nepali nepalski
Norwegian norveški
Pashto paštunski
Persian ili Farsi perzijski ili farsi
Polish poljski
Portuguese portugalski
Punjabi pundžabi
Romanian rumunjski
Russian ruski
Scottish Gaelic škotski galski
Serbian srpski
Slovak slovački
Slovene ili Slovenian slovenački ili slovenski
Somali somalijski
Spanish španjolski
Swahili svahili
Swedish švedski
Tagalog tagaloški
Tamil tamilski
Telugu telugski
Thai tajlandski
Turkish turski
Ukrainian ukrajinski
Urdu urdski
Uzbek uzbekistanski
Vietnamese vijetnamski
Welsh velški
Zulu zulu
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play