Poslovi

Ovo su neke od engleskih fraza za korištenje tijekom razgovora o poslu koje će vam dopustiti da pričate o poslu s kojim se bavite i o mjestu na kojem radite.

Zanimanje

what do you do? s čime se bavite?
what do you do for a living? što radite?
what sort of work do you do? kojom vrstom posla se bavite?
what line of work are you in? kojom linijom posla se bavite?
I'm a … ja sam …
teacher učitelj/učiteljica
student student/studentica
doctor doktor/doktorica
I work as a … radim kao …
journalist novinar/novinarka
programmer programer/programerka
I work in … radim u …
television televizijskoj kući
publishing izdavaštvu
PR (public relations) odnosima s javnošću
sales prodaji
IT telekomunikacijama
I work with … radim sa …
computers kompjuterima
children with disabilities djecom sa teškoćama
I stay at home and look after the children ostajem kući i brinem se o djeci
I'm a housewife kućanica sam

Radni status

I've got a part-time job imam honorarni posao
I've got a full-time job imam posao na puno radno vrijeme
I'm … ja sam …
unemployed nezaposlen/nezaposlena
out of work bez posla
looking for work u potrazi za zaposlenjem
looking for a job u potrazi za poslom
I'm not working at the moment trenutno ne radim
I've been made redundant proglašen/proglašena sam viškom
I was made redundant two months ago proglašen/proglašena sam viškom prije dva mjeseca
I do some voluntary work volontiram
I'm retired u mirovini sam

Za koga radite?

who do you work for? za koga radiš?
I work for … radim za …
a publishers izdavače
an investment bank investicijsku banku
the council odbor
I'm self-employed samozaposlen/samozaposlena sam
I work for myself radim za sebe
I have my own business imam vlastiti posao
I'm a partner in … partner/partnerica sam u …
a law firm pravnoj firmi
an accountancy practice računovodstvenoj radnji
an estate agents agenciji za nekretnine
I've just started at … upravo sam počeo/počela raditi u …
IBM IBM-u

Mjesto posla

where do you work? gdje radiš?
I work in … radim u …
an office uredu
a shop trgovini
a restaurant restoranu
a bank banci
a factory tvornici
a call centre pozivnom centru
I work from home radim od doma

Praksa i radno iskustvo

I'm training to be … završavam praksu da bih bio/bila …
an engineer inženjer
a nurse medicinska sestra
I'm a trainee … pripravnik/pripravnica sam …
accountant računovođe
supermarket manager menadžera u supermarketu
I'm on a course at the moment trenutno sa na tečaju
I'm on work experience na praksi sam
I'm doing an internship stažiram
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj