Brojevi

Naučite kako reći brojeve na talijanskom.

Glavni brojevi

zeronula
unojedan
duedva
tretri
quattročetiri
cinquepet
seišest
settesedam
ottoosam
novedevet
diecideset
undicijedanaest
dodicidvanaest
tredicitrinaest
quattordicičetrnaest
quindicipetnaest
sedicišesnaest
diciassettesedamnaest
diciottoosamnaest
diciannovedevetnaest
ventidvadeset
ventunodvadeset-jedan
ventiduedvadeset-dva
ventitredvadeset-tri
ventiquattrodvadeset četiri
venticinquedvadeset pet
ventiseidvadeset šest
ventisettedvadeset sedam
ventottodvadeset osam
ventinovedvadeset devet
trentatrideset
trentunotrideset jedan
trentaduetrideset dva
trentatretrideset tri
trentaquattrotrideset četiri
trentacinquetrideset i pet
trentaseitrideset šest
trentasettetrideset sedam
trentottotrideset i osam
trentanovetrideset i devet
quarantačetrdeset
quarantunočetrdeset jedan
quarantaduečetrdeset dva
quarantatrečetrdeset tri
cinquantapedeset
sessantašezdeset
settantasedamdeset
ottantaosamdeset
novantadevedeset
centosto
centounosto jedan
duecentodvjesto
trecentotristo
milletisuću
duemiladvije tisuće
tremilatri tisuće
un milionemilijun
un miliardomilijarda

Repeticija

una voltajednom
due voltedvaput
tre voltetri puta
quattro voltečetiri puta
cinque voltepet puta

Redni brojevi

primoprvi
secondodrugi
terzotreći
quartočetvrti
quintopeti
sestošesti
settimosedmi
ottavoosmi
nonodeveti
decimodeseti
undicesimojedanaesti
dodicesimodvanaesti
tredicesimotrinaesti
quattordicesimočetrnaesti
quindicesimopetnaesti
sedicesimošesnaesti
diciassettesimosedamnaesti
diciottesimoosamnaesti
diciannovesimodevetnaesti
ventesimodvadeseti
ventunesimodvadeset-prvi
ventiduesimodvadeset-drugi
ventitreesimodvadeset-treći
trentesimotrideseti
quarantesimočetrdeseti
cinquantesimopedeseti
sessantesimošezdeseti
settantesimosedamdeseti
ottantesimoosamdeseti
novantesimodevedeseti
centesimostoti

Druge korisne riječi

circa ili approssimativamenteoko
oltre ili più diviše od
sotto ili meno dimanje od

Primjeri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je dostupan za kompletan talijanski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.