Zdravlje

Ove talijanske fraze vam mogu biti korisne kada razgovarate o svom zdravlju.

non mi sento benene osjećam se dobro
non mi sento molto benene osjećam se jako dobro
ho bisogno di un dottoretrebam doktora
ho mal di testaimam glavobolju
mi fa male la testa
hai un antidolorifico, per favore?
ha un antidolorifico, per favore?