Vrijeme

Ovo su neke talijanske fraze koje možete koristiti kada razgovarate o vremenu.

che tempo fa?kakvo je vrijeme?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendovrijeme je kišovito
sta nevicandovrijeme je snježno
c'è molto ventovrijeme je vjetrovito
è umido