Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na ruskom.

северsjever
северо-востокsjeveroistok
востокistok
юго-востокjugoistok
югjug
юго-западjugozapad
западzapad
северо-западsjeverozapad

Druge korisne riječi

картаkarta
компасkompas
читать с компасаčitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan ruski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.