Brojevi

Redni brojevi

первыйprvi
второйdrugi
третийtreći
четвёртыйčetvrti
пятыйpeti
шестойšesti
седьмойsedmi
восьмойosmi
девятыйdeveti
десятыйdeseti
одиннадцатыйjedanaesti
двенадцатыйdvanaesti
тринадцатыйtrinaesti
четырнадцатыйčetrnaesti
пятнадцатыйpetnaesti
шестнадцатыйšesnaesti
семнадцатыйsedamnaesti
восемнадцатыйosamnaesti
девятнадцатыйdevetnaesti
двадцатыйdvadeseti
sound

Zvuk je dostupan za kompletan ruski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.