Znati koliko je sati

Naučite kako reći koliko je sati na ruskom.

24-satno vrijeme uvelike se koristi u ruskom jeziku, iako je i 12-satno vrijeme često, osobito u manje formalnim situacijama.

Pitati koliko je sati

сколько времени?what's the time?
который час?what's the time?
скажите, пожалуйста, сколько времени?could you tell me the time, please?
не подскажете который час?do you happen to have the time?
вы знаете сколько сейчас времени?do you know what time it is?

Reći koliko je sati

сейчас ...it's ...
ровно ...
примерно ...
почти ...
немного больше, чем ...
час
два часа
три часа
четыре часа
пять часов
шесть часов
семь часов
восемь часов
девять часов
десять часов
одиннадцать часов
двенадцать часов
четверть второго
четверть третьего
половина второго
половина третьего
без четверти два
без четверти три
пять минут второго
десять минут второго
двадцать минут второго
двадцать пять минут второго
sound

Zvuk je dostupan za sve ruske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.