Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na portugalskom.

nortesjever
nordestesjeveroistok
esteistok
sudestejugoistok
suljug
sudoestejugozapad
oestezapad
noroestesjeverozapad