Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na portugalskom.

nortesjever
nordestesjeveroistok
esteistok
sudestejugoistok
suljug
sudoestejugozapad
oestezapad
noroestesjeverozapad

Druge korisne riječi

mapakarta
bússolakompas
ler uma bússolačitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan portugalski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.