Brojevi

Naučite kako reći brojeve na portugalskom.

Glavni brojevi

zeronula
um, umajedan
dois, duasdva
trêstri
quatročetiri
cincopet
seisšest
setesedam
oitoosam
novedevet
dezdeset
onzejedanaest
dozedvanaest
trezetrinaest
catorzečetrnaest
quinzepetnaest
dezasseisšesnaest
dezassetesedamnaest
dezoitoosamnaest
dezanovedevetnaest
vintedvadeset
vinte e um, vinte e umadvadeset-jedan
vinte e dois, vinte e duasdvadeset-dva
vinte e trêsdvadeset-tri
vinte e quatrodvadeset četiri
vinte e cincodvadeset pet
vinte e seisdvadeset šest
vinte e setedvadeset sedam
vinte e oitodvadeset osam
vinte e novedvadeset devet
trintatrideset
trinta e um, trinta e umatrideset jedan
trinta e dois, trinta e duastrideset dva
trinta e trêstrideset tri
trinta e quatrotrideset četiri
trinta e cincotrideset i pet
trinta e seistrideset šest
trinta e setetrideset sedam
trinta e oitotrideset i osam
trinta e novetrideset i devet
quarentačetrdeset
quarenta e um, quarenta e umačetrdeset jedan
quarenta e dois, quarenta e duasčetrdeset dva
quarenta e trêsčetrdeset tri
cinquentapedeset
sessentašezdeset
setentasedamdeset
oitentaosamdeset
noventadevedeset
uma centena ili cemsto
duzentosdvjesto
trezentostristo
um milhar ili miltisuću
dois mil, duas mildvije tisuće
três miltri tisuće
um milhãomilijun
um biliãomilijarda

Repeticija

uma vezjednom
duas vezesdvaput
três vezestri puta
quatro vezesčetiri puta
cinco vezespet puta

Redni brojevi

primeiroprvi
segundodrugi
terceirotreći
quartočetvrti
quintopeti
sextošesti
sétimosedmi
oitavoosmi
nonodeveti
décimodeseti
décimo primeirojedanaesti
décimo segundodvanaesti
décimo terceirotrinaesti
décimo quartočetrnaesti
décimo quintopetnaesti
décimo sextošesnaesti
décimo sétimosedamnaesti
décimo oitavoosamnaesti
décimo nonodevetnaesti
vigésimodvadeseti
vigésimo primeirodvadeset-prvi
vigésimo segundodvadeset-drugi
vigésmio terceirodvadeset-treći
trigésimotrideseti
quadragésimočetrdeseti
quinquagésimopedeseti
sexagésimošezdeseti
setuagésimosedamdeseti
octogésimoosamdeseti
nonagésimodevedeseti
centésimostoti

Druge korisne riječi

cerca de ili aproximadamenteoko
mais que ili mais do queviše od
menos que ili menos do quemanje od

Primjeri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je dostupan za kompletan portugalski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj