Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na njemačkom.

Nordensjever
Nordostensjeveroistok
Ostenistok
Südostenjugoistok
Südenjug
Südwestenjugozapad
Westenzapad
Nordwestensjeverozapad

Druge korisne riječi

Kartekarta
Kompasskompas
einen Kompass lesenčitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan njemački vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.