Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na nizozemskom.

noordsjever
noord-oostsjeveroistok
oostistok
zuid-oostjugoistok
zuidjug
zuid-westjugozapad
westzapad
noord-westsjeverozapad

Druge korisne riječi

kaartkarta
kompaskompas
een kompas lezenčitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan nizozemski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.