Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na nizozemskom.

noordsjever
noord-oostsjeveroistok
oostistok
zuid-oostjugoistok
zuidjug
zuid-westjugozapad
westzapad
noord-westsjeverozapad