Rumunjski jezični partneri

Alexander Pop

Alexander Pop
Strasbourg, Francuska
Dob: 37
Native language:
rumunjski

Cori Anitei

Cori Anitei
Torino, Italija
Dob: 43
Native language:
rumunjski

Marius Bancila

Marius Bancila
Dob: 47
Native language:
rumunjski

Henrietta Muzsi

Henrietta Muzsi
Cluj-Napoca, Rumunjska
Dob: 23
Native language:
rumunjski

Theodor Rebegel

Theodor Rebegel
Sibiu, Rumunjska
Dob: 34
Native language:
rumunjski

Eduard Dumitrescu

Eduard Dumitrescu
Dob: 32
Native language:
rumunjski

Ovidiu Constantin

Ovidiu Constantin
Gloucester, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dob: 24
Native language:
rumunjski

Potop Laura

Potop Laura
Dob: 21
Native language:
rumunjski

Camelia Toma

Camelia Toma
Bukurešt, Rumunjska
Dob: 19
Native language:
rumunjski

Georgiana Sosoi

Georgiana Sosoi
Sibiu, Rumunjska
Dob: 28
Native language:
rumunjski

Corina Garaba

Corina Garaba
Dob: 24
Native language:
rumunjski

Daniela Bulete

Daniela Bulete
Dob: 29
Native language:
rumunjski

Flavius Grozavescu

Flavius Grozavescu
Temišvar, Rumunjska
Dob: 24
Native language:
rumunjski

Georgi Ana

Georgi Ana
Dob: 33
Native language:
rumunjski

Alexandru oKOS

Alexandru oKOS
Cluj-Napoca, Rumunjska
Dob: 39
Native languages:
mađarski
rumunjski

LIVIU BARDAN

LIVIU BARDAN
Bukurešt, Rumunjska
Dob: 53
Native language:
rumunjski

Pronađite jezičnog partnera

Jezik koji govorite

Jezik koji želite naučiti

Spol

Dob
Od do