Perzijski jezični partneri

shakerullah hashimi

shakerullah hashimi
Dob: 33
Native languages:
perzijski
paštu

Mohamadreza Shayestehkhou

Mohamadreza Shayestehkhou
Teheran, Iran
Dob: 28
Native language:
perzijski

Mohammad Aarif Qarizada

Mohammad Aarif Qarizada
Herāt, Afganistan
Dob: 21
Native language:
perzijski

Mohammad Fathi

Mohammad Fathi
Teheran, Iran
Dob: 29
Native languages:
perzijski
turski

Kamyar Fanaei

Kamyar Fanaei
Teheran, Iran
Dob: 40
Native language:
perzijski

louli sarmast

louli sarmast
Dob: 34
Native language:
perzijski

Reza Aleyas

Reza Aleyas
Teheran, Iran
Dob: 24
Native language:
perzijski

Yusef Hassanbaglu

Yusef Hassanbaglu
Tabrīz, Iran
Dob: 29
Native languages:
perzijski
turski (Turska)

hamed bayat

hamed bayat
Rovaniemi, Finska
Dob: 24
Native language:
perzijski

Mohammad Taghaboni

Mohammad Taghaboni
Stockholm, Švedska
Dob: 56
Native language:
perzijski

mehri hejri

mehri hejri
Dob: 37
Native language:
perzijski

Davod Karemi

Davod Karemi
Stockholm, Švedska
Dob: 23
Native language:
perzijski

Misagh Askari

Misagh Askari
Ahvaz, Iran
Dob: 30
Native language:
perzijski

Yasser Sh

Yasser Sh
Teheran, Iran
Dob: 33
Native language:
perzijski

Fahim Sediqi

Fahim Sediqi
Kabul, Afganistan
Dob: 23
Native languages:
perzijski
paštu

شهاب كاظمي

شهاب كاظمي
Srilanka, Nepal
Dob: 42
Native language:
perzijski

Pronađite jezičnog partnera

Jezik koji govorite

Jezik koji želite naučiti

Spol

Dob
Od do