Latvijski jezični partneri

Agnese Avotina

Agnese Avotina
Dob: 22
Native language:
latvijski

Dace Dunaiska

Dace Dunaiska
Liepāja, Latvija
Dob: 17
Native language:
latvijski

roberts vitols

roberts vitols
Helsinki, Finska
Dob: 22
Native language:
latvijski

Elva Bole

Elva Bole
Bauska, Latvija
Dob: 22
Native language:
latvijski

Raivis Medvedevs

Raivis Medvedevs
Riga, Latvija
Dob: 21
Native language:
latvijski

Evita Raize

Evita Raize
Dob: 38
Native language:
latvijski

Emīlija Mariševa

Emīlija Mariševa
Dob: 14
Native language:
latvijski

Kaspars Kupavskis

Kaspars Kupavskis
Riga, Latvija
Dob: 33
Native language:
latvijski

Jautrite Jermakovica

Jautrite Jermakovica
Dob: 58
Native language:
latvijski

Olita Aleinikova

Olita Aleinikova
Leicester, Sjedinjene Američke Države
Native language:
latvijski

Raivis Blumfelds

Raivis Blumfelds
Stockholm, Švedska
Dob: 24
Native language:
latvijski

Solvita Sirme

Solvita Sirme
Dobele, Latvija
Dob: 28
Native language:
latvijski

Tatjana Vorobjova

Tatjana Vorobjova
Dob: 25
Native language:
latvijski

Mariss Kozlowski

Mariss Kozlowski
Dob: 28
Native language:
latvijski

Jolanta Sadoviča

Jolanta Sadoviča
Dob: 49
Native language:
latvijski

Andris Vilde

Andris Vilde
Saulkrasti, Latvija
Dob: 59
Native language:
latvijski

Pronađite jezičnog partnera

Jezik koji govorite

Jezik koji želite naučiti

Spol

Dob
Od do