Latvijski jezični partneri

Evita Buile

Evita Buile
Dob: 39
Native language:
latvijski

Anete Vadapale

Anete Vadapale
Torsby, Švedska
Dob: 28
Native language:
latvijski

Juris Ļoļāns

Juris Ļoļāns
Jelgava, Latvija
Dob: 31
Native language:
latvijski

Eduards Dubrovskis

Eduards Dubrovskis
Latviešu Stiglava, Latvija
Dob: 33
Native language:
latvijski

Ieva Grīsle

Ieva Grīsle
Dob: 29
Native language:
latvijski

Ilva Strupa

Ilva Strupa
Dob: 44
Native language:
latvijski

anita agafonova

anita agafonova
Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dob: 50
Native language:
latvijski

Irēna Buiķe

Irēna Buiķe
London, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dob: 59
Native language:
latvijski

Ina Vjatere

Ina Vjatere
Native language:
latvijski

Edgars Indars

Edgars Indars
Riga, Latvija
Dob: 25
Native language:
latvijski

Ineta Cērpa

Ineta Cērpa
Dob: 52
Native language:
latvijski

Inga Varpina

Inga Varpina
Goole, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dob: 39
Native language:
latvijski

Anita Barbane

Anita Barbane
Dob: 55
Native language:
latvijski

Iveta C

Iveta C
Alūksne, Latvija
Dob: 46
Native language:
latvijski

Madara Jukna

Madara Jukna
Dob: 17
Native language:
latvijski

Jautris Aldins

Jautris Aldins
Dob: 29
Native language:
latvijski

Pronađite jezičnog partnera

Jezik koji govorite

Jezik koji želite naučiti

Spol

Dob
Od do