Latvijski jezični partneri

Saiva Smilga

Saiva Smilga
Dob: 20
Native language:
latvijski

Erlens Miklavs

Erlens Miklavs
Bridgwater, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dob: 45
Native language:
latvijski

Santa Ješkina

Santa Ješkina
Dob: 20
Native language:
latvijski

Aija Sproge

Aija Sproge
Kirriemuir, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dob: 29
Native language:
latvijski

Guntis Berķis

Guntis Berķis
Riga, Latvija
Dob: 42
Native language:
latvijski

Ineta Cērpa

Ineta Cērpa
Dob: 51
Native language:
latvijski

Līga Apalīte

Līga Apalīte
Riga, Latvija
Dob: 22
Native language:
latvijski

Mairita Baumane

Mairita Baumane
Dob: 39
Native language:
latvijski

Harijs Karklins

Harijs Karklins
Dob: 40
Native language:
latvijski

Guntars Namsons

Guntars Namsons
Riga, Latvija
Dob: 29
Native language:
latvijski

Laura Ostrovska

Laura Ostrovska
Riga, Latvija
Dob: 26
Native language:
latvijski

Ieva Ungure

Ieva Ungure
Goole, Ujedinjeno Kraljevstvo
Dob: 21
Native language:
latvijski

Sanita Ķūķe

Sanita Ķūķe
Aizkraukle, Latvija
Dob: 25
Native language:
latvijski

Lana Denisova

Lana Denisova
Dob: 17
Native language:
latvijski

Linda Ozola

Linda Ozola
Dob: 39
Native language:
latvijski

Skaidrīte Freimane

Skaidrīte Freimane
Riga, Latvija
Dob: 53
Native language:
latvijski

Pronađite jezičnog partnera

Jezik koji govorite

Jezik koji želite naučiti

Spol

Dob
Od do