Hrvatski jezični partneri

Palma Milicevic

Palma Milicevic
Dob: 49
Native language:
hrvatski

Nađa Arnautović

Nađa Arnautović
Dob: 20
Native language:
hrvatski

Tomislav Kranjčević

Tomislav Kranjčević
Dob: 50
Native language:
hrvatski

Petra Žiga

Petra Žiga
Zagreb, Hrvatski
Dob: 21
Native language:
hrvatski

Vladimir Lovrić

Vladimir Lovrić
Dob: 35
Native languages:
hrvatski
makedonski

Henri Begović

Henri Begović
Rijeka, Hrvatski
Dob: 43
Native language:
hrvatski

Vesna Latin

Vesna Latin
München, Njemačka
Dob: 42
Native language:
hrvatski

Edi Boja

Edi Boja
Native languages:
bosanski
hrvatski
srpski

Mislav Kveštak

Mislav Kveštak
Zagreb, Hrvatski
Dob: 22
Native language:
hrvatski

Ana Hukman

Ana Hukman
Dob: 24
Native language:
hrvatski

Mia Si

Mia Si
Beč, Austrija
Dob: 27
Native languages:
njemački (Austrija)
hrvatski

Snežana Rafailović

Snežana Rafailović
Beograd, Srbija
Dob: 48
Native languages:
bosanski
hrvatski
srpski

Marijana Ivanovic

Marijana Ivanovic
München, Njemačka
Dob: 22
Native language:
hrvatski

Monika Simic

Monika Simic
Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Dob: 17
Native language:
hrvatski

Ivana Šignjar

Ivana Šignjar
Dob: 20
Native language:
hrvatski

toni vukušić

toni vukušić
Split, Hrvatski
Dob: 33
Native language:
hrvatski

Pronađite jezičnog partnera

Jezik koji govorite

Jezik koji želite naučiti

Spol

Dob
Od do