Finski jezični partneri

Ira Metsämuuronen

Ira Metsämuuronen
Dob: 23
Native language:
finski

Emma Pakarinen

Emma Pakarinen
Dob: 19
Native language:
finski

Mikael mettala

Mikael mettala
Dob: 28
Native language:
finski

Ria Palomäki

Ria Palomäki
Karjalohja, Finska
Dob: 17
Native language:
finski

Päivi Kangasmuukko

Päivi Kangasmuukko
Lappeenranta, Finska
Dob: 57
Native language:
finski

Harri Malmi

Harri Malmi
Pori, Finska
Native language:
finski

Matti Jantunen

Matti Jantunen
Dob: 37
Native language:
finski

Eetu Ollanketo

Eetu Ollanketo
Turku, Finska
Dob: 16
Native language:
finski

Nina Rautanen

Nina Rautanen
Turku, Finska
Dob: 45
Native language:
finski

Vesa Toppinen

Vesa Toppinen
Seinäjoki, Finska
Dob: 34
Native language:
finski

Simo Matikainen

Simo Matikainen
Mikkeli, Finska
Dob: 23
Native language:
finski

Tommi Lehtinen

Tommi Lehtinen
Native language:
finski

Melisa Caglar

Melisa Caglar
Helsinki, Finska
Dob: 19
Native languages:
finski
turski

Isabella Kumpula

Isabella Kumpula
Dob: 19
Native language:
finski

Pekka Anslin

Pekka Anslin
Dob: 54
Native language:
finski

Veera Honkanen

Veera Honkanen
Dob: 20
Native language:
finski

Pronađite jezičnog partnera

Jezik koji govorite

Jezik koji želite naučiti

Spol

Dob
Od do