Japanski jezik

O japanskom jeziku

Više od 130 milijuna ljudi govori japanski, od kojih većina živi u Japanu, a neki u emigrantskim zajednicama širom svijeta.

Pitanje je rasprave je li vezan za neki drugi poznati jezik, premda su se u sistemu pisanje koristili kineski ideografski znakovi, kanji, gotovo 2000 godina. Oni su upotpunjeni sa dva tipa slogovnih znakova, hiragana i katakana, od kojih su se obje razvile iz kanji.

Drugi jezici