Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na francuskom.

nordsjever
nord-estsjeveroistok
estistok
sud-estjugoistok
sudjug
sud-ouestjugozapad
ouestzapad
nord-ouestsjeverozapad

Druge korisne riječi

cartekarta
boussolekompas
lire une boussolečitati kompas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan francuski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.