Brojevi

Naučite kako reći brojeve na francuskom.

Glavni brojevi

zéronula
unjedan
deuxdva
troistri
quatrečetiri
cinqpet
sixšest
septsedam
huitosam
neufdevet
dixdeset
onzejedanaest
douzedvanaest
treizetrinaest
quatorzečetrnaest
quinzepetnaest
seizešesnaest
dix-septsedamnaest
dix-huitosamnaest
dix-neufdevetnaest
vingtdvadeset
vingt-et-undvadeset-jedan
vingt-deuxdvadeset-dva
vingt-troisdvadeset-tri
vingt-quatredvadeset četiri
vingt-cinqdvadeset pet
vingt-sixdvadeset šest
vingt septdvadeset sedam
vingt-huitdvadeset osam
vingt-neufdvadeset devet
trentetrideset
trente-et-untrideset jedan
trente-deuxtrideset dva
quarantečetrdeset
cinquantepedeset
soixantešezdeset
soixante-dixsedamdeset
quatre-vingtsosamdeset
quatre-vingt-dixdevedeset
centsto
cent-unsto jedan
deux-centsdvjesto
trois-centstristo
milletisuću
deux-milledvije tisuće
trois-milletri tisuće
un millionmilijun
un milliardmilijarda

Repeticija

une foisjednom
deux foisdvaput
trois foistri puta
quatre foisčetiri puta
cinq foispet puta

Redni brojevi

premierprvi
deuxième, seconddrugi
troisièmetreći
quatrièmečetvrti
cinquièmepeti
sixièmešesti
septièmesedmi
huitièmeosmi
neuvièmedeveti
dixièmedeseti
onzièmejedanaesti
douzièmedvanaesti
treizièmetrinaesti
quatorzièmečetrnaesti
quinzièmepetnaesti
seizièmešesnaesti
dix-septièmesedamnaesti
dix-huitièmeosamnaesti
dix-neuvièmedevetnaesti
vingtièmedvadeseti
vingt-et-unièmedvadeset-prvi
vingt-deuxièmedvadeset-drugi
vingt-troisièmedvadeset-treći
trentièmetrideseti
quarantièmečetrdeseti
cinquantièmepedeseti
soixantièmešezdeseti
soixante-dixièmesedamdeseti
quatre-vingtièmeosamdeseti
quatre-vingt-dixièmedevedeseti
centièmestoti

Druge korisne riječi

environoko
plus deviše od
moins demanje od

Primjeri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943.294
9 7559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je dostupan za kompletan francuski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj