Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na finskom.

pohjoinensjever
koillinensjeveroistok
itäistok
kaakkojugoistok
eteläjug
lounasjugozapad
länsizapad
luodesjeverozapad
sound

Zvuk je dostupan za kompletan finski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.