Brojevi

Naučite kako reći brojeve na finskom.

Glavni brojevi

nollanula
yksijedan
kaksidva
kolmetri
neljäčetiri
viisipet
kuusišest
seitsemänsedam
kahdeksanosam
yhdeksändevet
kymmenendeset
yksitoistajedanaest
kaksitoistadvanaest
kolmetoistatrinaest
neljätoistačetrnaest
viisitoistapetnaest
kuusitoistašesnaest
seitsemäntoistasedamnaest
kahdeksantoistaosamnaest
yhdeksäntoistadevetnaest
kaksikymmentädvadeset
kaksikymmentäyksidvadeset-jedan
kaksikymmentäkaksidvadeset-dva
kaksikymmentäkolmedvadeset-tri
kaksikymmentäneljädvadeset četiri
kaksikymmentäviisidvadeset pet
kaksikymmentäkuusidvadeset šest
kaksikymmentäseitsemändvadeset sedam
kaksikymmentäkahdeksandvadeset osam
kaksikymmentäyhdeksändvadeset devet
kolmekymmentätrideset
neljäkymmentäčetrdeset
viisikymmentäpedeset
kuusikymmentäšezdeset
seitsemänkymmentäsedamdeset
kahdeksankymmentäosamdeset
yhdeksänkymmentädevedeset
satasto
satayksisto jedan
kaksisataadvjesto
kolmesataatristo
tuhattisuću
kaksituhattadvije tisuće
kolmetuhattatri tisuće
miljoonamilijun
miljardimilijarda

Redni brojevi

ensimmäinenprvi
toinendrugi
kolmastreći
neljäsčetvrti
viidespeti
kuudesšesti
seitsemässedmi
kahdeksasosmi
yhdeksäsdeveti
kymmenesdeseti
yhdestoistajedanaesti
kahdestoistadvanaesti
kolmastoistatrinaesti
neljästoistačetrnaesti
viidestoistapetnaesti
kuudestoistašesnaesti
seitsemästoistasedamnaesti
kahdeksastoistaosamnaesti
yhdeksästoistadevetnaesti
kahdeskymmenesdvadeseti

Repeticija

kerranjednom
kaksi kertaadvaput
kolme kertaatri puta
neljä kertaačetiri puta
viisi kertaapet puta

Druge korisne riječi

noinoko
yliviše od
allemanje od

Primjeri

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Zvuk je dostupan za kompletan finski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj