Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na estonskom.

põhisjever
kirresjeveroistok
idaistok
kagujugoistok
lõunaMarenda
edeljugozapad
lääszapad
loesjeverozapad