Zaposlenje

Ovo su neke engleske riječi vezane za zaposlenje.

Dobivanje posla

ad ili advert (skraćeno od advertisement) oglas ili objava
application form obrazac prijave
appointment sastanak
CV (skraćeno od curriculum vitae) CV
job description opis posla
interview intervju
job offer ili offer of employment poslovna ponuda ili ponuda o zaposlenju
qualifications kvalifikacije
to apply for a job prijaviti se za posao
to accept an offer prihvatiti ponudu
to reject an offer ili to turn down an offer odbiti ponudu ili odbaciti ponudu
to hire zaposliti
job posao
career karijera
part-time honorarno
full-time puno radno vrijeme
shift work rad u smjenama
temporary privremeno
contract ugovor
permanent permanentno
starting date početni datum
notice period otkazni rok

Plaća i naknade

bonus bonus
car allowance doplatak za automobil
company car službeni automobil
health insurance zdravstveno osiguranje
holiday pay plaćen godišnji
holiday entitlement pravo na godišnji
maternity leave porodiljni dopust
overtime prekovremeno
paternity leave roditeljski dopust
part-time education honorarna edukacija
pension scheme ili pension plan mirovinska shema ili mirovinski plan
promotion promaknuće
salary plaća
salary increase uvećanje plaće
sick pay plaćeno bolovanje
staff restaurant osoblje restorana
training scheme shema obuke
travel expenses putni troškovi
wages plaća
working conditions radni uvjeti
working hours radno vrijeme

Vrste radnika

owner vlasnik
managing director izvršni direktor
director direktor
manager menadžer
boss šef
colleague kolega
trainee pripravnik
apprentice naučnik
volunteer volonter

Napuštanje radnog mjesta

to fire otpustiti
to get the sack dobiti nogu (kolokvijalno)
to resign dati ostavku
to retire otići u mirovinu
leaving date termin odlaska
redundant višak
redundancy otpuštanje
redundancy pay otpremnina
retirement age dob za umirovljenje

Druge korisne riječi

apprenticeship stručna praksa
department odjel
experience iskustvo
factory tvornica
fire drill požarna vježba
health and safety zdravlje i sigurnost
internship staž
meeting sastanak
office ured
rate of pay stopa plaće
reception recepcija
security osiguranje
strike štrajk
switchboard telefonska centrala
timekeeping mjerenje vremena
trade union sindikat
training course tečaj
work posao
work experience radno iskustvo
to go on strike štrajkati
to be off sick biti na bolovanju
self-employed samozaposlen
unemployed nezaposlen
retired umirovljen
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj