Telefon

Ovo su neke engleske riječi vezane za korištenje telefona.

answerphone telefonska sekretarica
area code pozivni broj
battery baterija
business call poslovni poziv
cordless phone bežični telefon
country code pozivni broj zemlje
directory enquiries katalog upita
dialling tone ton biranja
engaged zauzeto
ex-directory vanjski direktorij
extension produžetak
interference miješanje
international directory enquiries internacionalni katalog upita
fault greška
message poruka
off the hook izvan ležišta
operator operater
outside line vanjska linija
personal call osobni poziv
phone (skraćeno od telephone) telefon
phone book ili telephone directory telefonski imenik ili telefonski katalog
phone box ili call box telefonska govornica ili telefonska kabina
phone card telefonska kartica
phone number (skraćeno od telephone number) telefonska kartica
receiver prijamnik
switchboard telefonska centrala
wrong number krivi broj
mobile (skraćeno od mobile phone) mobitel
smartphone smartphone
missed call propušten poziv
mobile phone charger punjač za mobitel
ringtone zvuk za poziv
signal signal
text message tekstualna poruka
to call ili to phone nazvati ili zvati
to be cut off biti odsječen
to dial a number biranje broja
to hang up poklopiti
to leave a message ostaviti poruku
to ring zvrcnuti
to call someone back nazvati nekoga natrag
to text dopisivati se
to send a text message poslati tekstualnu poruku
to put the phone on loudspeaker staviti telefon na zvučnik
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj