Težina i mjere

Naučite nazive za mjere težine na engleskom.

Imajte na umu da se, premda je metrički sustav u službenoj upotrebi u Ujedinjenom Kraljevstvu, imperijalne mjere i dalje koriste u određenim slučajevima.

Metričke jedinice

gram gram
kilo (skraćeno od kilogram) kila
tonne tona
millimetre milimetar
centimetre centimetar
metre metar
kilometre kilometar
hectare hektar
millilitre mililitar
centilitre centilitar
litre litra

Imperijalne mjere

ounce unca
pound funta
stone stijena
ton tona
inch inč
foot stopa
yard jard
mile milja
acre jutro
pint pinta
gallon galon
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play