Putovanje autobusom i vlakom

Ovo su neke engleske riječi koje će biti korisne tijekom putovanja autobusom ili vlakom.

timetable vozni red
single (skraćeno od single ticket) jednosmjerna
return (skraćeno od return ticket) povratna
platform platforma
waiting room čekaonica
ticket office ili booking office ured za prodaju karata ili ured za rezervacije
seat sjedalo
seat number broj sjedala
luggage rack polica za prtljagu
first class prvi razred
second class drugi razred
ticket inspector kondukter
ticket collector sakupljač karata
penalty fare kazna

Putovanje vlakom

buffet car bife
carriage vagon
compartment odjeljak
derailment voz
express train brzi vlak
guard čuvar
level crossing prijelaz u nivou
line closure linija zatvaranja
live rail direktna željeznica
railcard željeznička iskaznica
railway line željeznička linija
restaurant car restoran
season ticket sezonska karta
signal signal
sleeper train spavaća kola
station stanica
railway station željeznička stanica
train station kolodvor
stopping service usluga zaustavljanja
ticket barrier kartična barijera
track pruga
train vlak
train crash sudar vlakova
train driver vozač vlaka
train fare cijena vožnje vlakom
train journey put vlakom
travelcard putnička iskaznica
Tube station ili underground station podzemna stanica
tunnel tunel
to catch a train uhvatiti vlak
to get on the train ući u vlak
to get off the train sići s vlaka
to miss a train propustiti vlak

Putovanje autobusom

bus autobus
bus driver šofer
bus fare cijena vožnje
bus journey put autobusom
bus stop autobusno stajalište
bus lane autobusna traka
bus station autobusna stanica
coach putnički
coach station putnički terminal
double-decker bus dvokatni autobus
conductor kondukter
inspector inspektor
luggage hold pretinac za prtljagu
the next stop iduća stanica
night bus noćni autobus
request stop zahtjev za zaustavljanje
route ruta
terminus zadnja stanica
to get on the bus ući u autobus
to get off the bus sići iz autobusa
to catch a bus uhvatiti autobus
to miss a bus propustiti autobus
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj