Obrazovanje

Ovo su neki engleski izrazi vezani za edukaciju.

Vrste edukacijskih ustanova

school škola
nursery school vrtić
primary school osnovna škola
secondary school srednja škola
state school državna škola
private school ili independent school privatna škola ili samostalna škola
boarding school internat
sixth-form college koledž
technical college tehnička škola
vocational college strukovna škola
art college umjetnička škola
teacher training college učiteljska škola
university sveučilište

Škola

classroom učionica
desk stol
blackboard ploča
whiteboard zaslon
chalk kreda
marker pen ili marker kemijska ili marker
pen kemijska
pencil olovka
exercise book radna bilježnica
lesson lekcija
homework zadaća
test test
term semestar
half term praznici
class razred
reading čitanje
writing pisanje
arithmetic aritmetika
spelling sricanje
to read čitati
to write pisati
to spell sricati
to teach poučavati
head teacher ravnatelj
headmaster glavni učitelj
headmistress glavna učiteljica
teacher učitelj
pupil učenik
head boy dežurni učenik
head girl dežurna učenica
prefect voditelj/voditeljica
school governor ili governor školski guverner ili guverner
register registar
assembly sjednica
break odmor
school holidays školski praznici
school meals školski obroci
school dinners školske večere

Sadržaji

computer room informatička učionica
cloakroom garderoba
changing room svlačionica
gym (skraćeno od gymnasium) gimnastička dvorana
playground igralište
library knjižnica
lecture hall predavaonica
laboratory (često skraćen na lab) laboratorij
language lab (skraćeno od language laboratory) jezični laboratorij
hall of residence studentsko naselje
locker ormarić
playing field igralište
sports hall sportska dvorana

Sveučilište

professor profesor
lecturer predavač
researcher istraživač
research istraživanje
undergraduate prvostupnik
graduate diplomac
post-graduate ili post-graduate student postdiplomac ili student postdiplomskog
Masters student student na magisteriju
PhD student student na doktoratu
Master's degree magisterij
Bachelor's degree preddiplomski
degree diploma
thesis teza
dissertation dizertacija
lecture predavanje
debate debata
higher education visoko obrazovanje
semester semestar
student loan studentska pozajmica
student union studentski zbor
tuition fees školarina
university campus sveučilišni kampus

Druge vezane riječi

exam (skraćeno od examination) ispit
to sit an exam sjediti na ispitu
essay ili paper esej ili rad
to fail an exam pasti ispit
to pass an exam proći ispit
to study studirati
to learn učiti
to revise revidirati
student student
curriculum nastavni plan
course kolegij
subject predmet
grade ocjena
mark ocjena
exam results rezultati ispita
qualification kvalifikacija
certificate certifikat
attendance prisutstvo
calculator kalkulator
projector projektor
textbook udžbenik
question pitanje
answer odgovor
mistake ili error pogreška ili greška
right ili correct točno ili ispravno
wrong krivo
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj