Oblici i matematički izrazi

Naučite engleske nazive za česte oblike i matematičke termine, kao i kako izraziti razlomke.

Matematički termini

addition zbrajanje
subtraction oduzimanje
multiplication množenje
division dijeljenje
to add dodati
to subtract ili to take away oduzeti ili umanjiti
to multiply množiti
to divide dijeliti
to calculate računati
total rezultat
arithmetic aritmetika
algebra algebra
geometry geometrija
calculus račun
statistics statistika
integer cijeli broj
even number parni broj
odd number neparni broj
prime number prost broj
fraction razlomak
decimal decimala
decimal point decimalna točka
percent posto
percentage postotak
theorem teorem
proof dokaz
problem problem
solution rješenje
formula formula
equation jednadžba
graph graf
axis os
average prosjek
correlation korelacija
probability vjerojatnost
dimensions dimenzije
area područje
circumference obujam
diameter promjer
radius opseg
length duljina
height visina
width širina
perimeter perimetar
angle kut
right angle pravi kut
line linija
straight line ravna linija
curve pregib
parallel paralela
tangent tangenta
volume volumen

Oblici

circle krug
triangle trokut
square kvadrat
rectangle pravokut
pentagon peterokut
hexagon šesterokut
octagon osmerokut
oval ovalno
star zvijezda
polygon mnogokut
cone konus
cube kocka
cylinder valjak
pyramid piramida
sphere kugla

Razlomci

1⁄2 1/2 ("jedna polovina")
1⁄3 1/3 ("jedna trećina")
1⁄4 1/4 ("jedna četvrtina")
1⁄5 1/5 ("jedna petina")
1⁄6 1/6 ("jedna šestina")
2⁄3 2/3 ("dvije trećine")
3⁄4 3/4 ("tri četvrtine")
1⁄8 1/8 ("jedna osmina")
1⁄10 1/10 ("jedna desetina")
1⁄100 1/100 ("jedna stotina")
jedan i jedna četvrtina
jedan i jedna polovina
jedan i tri četvrtine
dva i jedna četvrtina
dva i jedna polovina
dva i tri četvrtine
tri i jedna četvrtina
tri i jedna polovina
tri i tri četvrtine

Čitanje iznosa

plus plus
minus minus
times ili multiplied by puta ili pomnoženo sa
divided by podijeljeno sa
squared na kvadrat
cubed na kub
square root korijen
equals jednako
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj