Kućni ljubimci

Ovo su neki engleski nazivi za česte kućne ljubimce, kao i neki drugi vezani izrazi.

cat mačka
dog pas
goldfish (množina: goldfish) zlatna ribica
guinea pig zamorac
hamster hrčak
horse konj
kitten mačić
mouse miš
parrot papiga
pony poni
puppy štene
rabbit zec
snake zmija
tropical fish (množina: tropical fish) tropska ribica
turtle kornjača

Druge povezane riječi

to bark lajati
to bite gristi
to keep a pet zadržati kućnog ljubimca
to ride a horse jahati konja
to ride a pony jahati ponija
to train trenirati
to walk the dog ili to take the dog a walk šetati psa ili voditi psa u šetnju
lead uzica
woof! vau!
miaow! mijau!
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play