Kontinenti i regije

Ovo su nazivi kontinenata, oceana i mora, rijeka i drugih velikih svjetskih regija na engleskom.

Kontinenti

Europe Europa
Asia Azija
North America Sjeverna Amerika
South America Južna Amerika
Africa Afrika
Australia / Australasia / Oceania Australija / Australija / Oceanija
Antarctica Antarktika

Oceani i mora

the Pacific Ocean ili the Pacific Tihi ocean ili Pacifik
the Atlantic Ocean ili the Atlantic Atlantski ocean ili Atlantik
the Indian Ocean Indijski ocean
the Arctic Ocean Arktički ocean
the Mediterranean Sea ili the Mediterranean Sredozemno more ili Mediteran
the Caribbean Sea ili the Caribbean Karipsko more ili Karibi
the Baltic Sea ili the Baltic Baltičko more ili Baltik
the Black Sea Crno more
the Caspian Sea Kaspijsko more
the Arabian Sea Arapsko more
the South China Sea Južno kinesko more
the North Sea Sjeverno more
the English Channel (ponekad poznat kao the Channel) Engleski kanal

Druge svjetske regije

the Arctic Arktik
the Sahara ili the Sahara Desert Sahara ili pustinja Sahara
the Amazon Rainforest Amazonska prašuma
the Himalayas Himalaji
the Alps Alpe
the Rocky Mountains (također poznat kao the Rockies) Stjenjak
the Andes Ande

Rijeke

the Thames Temza
the Rhine Rajna
the Danube Dunav
the Nile Nil
the Amazon Amazona
the Volga Volga
the Ganges Ganges
the Yangtze Yangtze
the Mississippi Mississippi
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj