Kompjuter i internet

Ovo su neki česti engleski termini vezani za kompjutere i internet.

Kompjuterska oprema

laptop laptop
desktop computer (često skraćen na desktop) stolni kompjuter
tablet computer (često skraćen na tablet) tablet
PC (skraćeno od personal computer) PC
screen ekran
keyboard tipkovnica
mouse miš
monitor monitor
printer printer
wireless router bežični ruter
cable kabel
hard drive tvrdi disk
speakers zvučnici
power cable kabel za napajanje

Email

email email
to email pisati email
to send an email slati email
email address email adresa
username korisničko ime
password lozinka
to reply odgovoriti
to forward proslijediti
new message nova poruka
attachment privitak

Korištenje kompjutera

to plug in ukopčati
to unplug iskopčati
to switch on ili to turn on uključiti ili upaliti
to switch off ili to turn off isključiti ili ugasiti
to start up pokrenuti
to shut down ugasiti
to restart ponovno pokrenuti

Internet

the Internet Internet
website web stranica
broadband internet ili broadband širokopojasni internet ili širokopojasno
ISP (skraćeno od internet service provider) ISP
firewall vatrozid
web hosting web domena
wireless internet ili WiFi wireless internet ili WiFi
to download preuzeti
to browse the Internet surfati internetom

Druge korisne riječi

file datoteka
folder mapa
document dokument
hardware hardver
software softver
network mreža
to scroll up skrolati gore
to scroll down skrolati dolje
to log on logirati se
to log off odlogirati se
space bar razmaknica
virus virus
antivirus software antivirusni softver
processor speed brzina procesora
memory memorija
word processor program za obradu teksta
database datoteka
spreadsheet tabelarni prikaz
to print printati
to type tipkati
lower case letter malo slovo
upper case letter ili capital letter veliko slovo ili veliko početno slovo
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj