Glazba

Ovo su neke riječi na engleskom vezane za glazbu, uključujući i nazive različitih glazbenih žanrova.

Glazbena terminologija

beat takt
harmony harmonija
lyrics stihovi
melody ili tune melodija ili napjev
note nota
rhythm ritam
scale ljestvica
solo solo
duet duet
in tune usuglašeno
out of tune neskladno

Glazbena oprema

amp (skraćeno od amplifier) pojačalo
CD CD
CD player CD player
headphones slušalice
hi-fi ili hi-fi system hi-fi ili hi-fi sistem
instrument instrument
mic (skraćeno od microphone) mikrofon
MP3 player MP3 player
music stand stalak za note
record player gramofon
speakers zvučnici
stereo ili stereo system stereo ili stereo sistem

Glazbeni žanrovi

blues bluz
classical klasika
country narodna
dance dance
easy listening ambijentalna
electronic elektronička
folk folk
heavy metal heavy metal
hip hop hip hop
jazz džez
Latin latino
opera opera
pop pop
rap rap
reggae rege
rock rock
techno techno

Glazbene grupe

band bend
brass band limena glazba
choir zbor
concert band koncertni bend
jazz band džez bend
orchestra orkestar
pop group pop grupa
rock band rock grupa
string quartet gudački kvartet

Glazbenici

composer skladatelj
musician glazbenik
performer izvođač
bassist ili bass player basist
cellist čelista
conductor dirigent
DJ DJ
drummer bubnjar
flautist flautista
guitarist gitarista
keyboard player klavijaturist
organist orguljaš
pianist pijanista
pop star pop zvijezda
rapper reper
saxophonist saksofonist
trumpeter trubač
trombonist trombonist
violinist violinist
singer pjevač
alto alt
soprano sopran
bass bas
tenor tenor
baritone bariton

Glasnoća

loud glasno
quiet tiho
soft lagano

Druge korisne riječi

to listen to music slušati glazbu
to play an instrument svirati instrument
to record snimati
to sing pjevati
audience publika
concert koncert
hymn himna
love song ljubavna pjesma
national anthem nacionalna himna
symphony simfonija
record ploča
record label izdavačka kuća
recording snimanje
recording studio studio za snimanje
song pjesma
stage pozornica
track pjesma
voice glas
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj