Geografske karakteristike i uvjeti

Ovo su neke engleske riječi za različite geografske karakteristike i neki drugi izrazi vezani za geografiju.

Kopnene značajke

countryside selo
hill brežuljak
mountain planina
valley dolina
wood drvo
forest šuma
copse čestar
field polje
meadow livada
plain ravnica
moor vrijesište
bog bara
swamp močvara
hedge živica
path staza
fence ograda
wall zid
ditch jarak
gate ulaz
farm farma
bridge most
desert pustinja
glacier glečer
jungle džungla
rainforest prašuma
volcano vulkan
stream potok
river rijeka
canal kanal
pond ribnjak
lake jezero
reservoir rezervoar
waterfall vodopad
well bunar
dam brana
power station električna centrala
wind farm farma vjetrenjača
mine rudnik
quarry kamenolom

Poljoprivredni izrazi

agriculture poljoprivreda
barn štala
farmhouse seljačka kuća
crop usjev
harvest žetva
hay sijeno
wheat pšenica
irrigation navodnjavanje
livestock stoka
to plough orati
to harvest žeti

Obalne karakteristike

ocean ocean
sea more
coast ili shore obala ili primorje
beach plaža
cliff litica
island otok
peninsula poluotok
rock kamen
tide plima
wave val
pier pristanište
lighthouse svjetionik
harbour luka
oil rig platforma za podmorsko bušenje

Druge korisne riječi

country zemlja
city grad
town mjesto
village selo
eruption erupcija
earthquake potres
tsunami tsunami
avalanche lavina
landslide klizište
lava lava
capital city ili capital glavni grad
border granica
national park nacionalni park
North Pole Sjeverni pol
South Pole Južni pol
Equator Ekvator
longitude dužina
latitude širina
sea level razina mora
erosion erozija
pollution polucija
atmosphere atmosfera
environment okoliš
population populacija
famine glad
fossil fuel fosilno gorivo
energy energija
unemployment nezaposlenost
landscape pejzaž
literacy pismenost
malnutrition pothranjenost
migration migracija
radiation radijacija
nuclear energy nuklearna energija
crater krater
sand dune dina
trade trgovina
urban urbano
rural ruralno
economy ekonomija
poverty siromaštvo
slum slum
life expectancy ljudski vijek
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play

Podržite naš rad

Pomozi nam poboljšati ovu stranicu tako što ćeš postati podrška na Patreonu. Pogodnosti uključuju uklanjanje svih oglasa sa stranice i pristup kanalu Speak Languages Discord.

Postanite podržavatelj